CZ  |  EN  |  SK  |  úvod webu |   mapa stránek | e-mail
logo Storyflex
design

Řešení a produkty · Podle typu řešení · Datová úložištěDatová úložiště

Informace a data hrají v našem životě stále významnější roli. Sběr/shromažďování dat, jejich uchovávání, vyhodnocování a  následné využívání je spojeno prakticky se všemi oblastmi lidského života. Datová úložiště jsou tedy významným prvkem, zásadně ovlivňujícím kvalitu a úspěšnost tohoto konání.

Na otázku jaká datová úložiště jsou pro danou oblast podnikání nejvhodnější není jednoduchá a jednoznačná odpověď. Přesto lze však nastínit několik typizovaných modelových řešení. Základním vodítkem mohou být požadavky na výkon, kapacitu, způsob využití, dostupnost, stabilitu a toleranci při ztrátě dat.

Dynamické požadavky dnešních výpočetních systémů nejlépe postihuje centralizovaný a konsolidovaný diskový prostor sdílený více servery s řadou významných atributů:
  • lze jej lépe rozdělovat a přerozdělovat, podle momentálních kapacitních a výkonových potřeb, jednotlivým serverům a aplikacím
  • jednoduchá rozšiřovatelnost kapacity zamezuje plýtvání zdroji a využitelnost instalované kapacity bývá podstatně lepší nežli v klasickém modelu lokálních disků
  • celkově výkonnější, spolehlivější a otevřený systém s plnou redundancí všech komponent, s duálními přístupovými cestami k serverům, s možností on-line expanze a migrace RAIDů a s konektivitou k serverům s různou architekturou a s různými operačními systémy
  • snazší centralizovaný management šetří personální náklady - jediný člověk zvládá zpravidla obsluhovat až čtyřnásobek svěřené kapacity
Z hlediska topologie připojení datového úložiště k serverům je běžné využití fibre channel SAN struktury s výkonem 2 Gbit y nebo 4 Gbity na jednom spoji. Do popředí se však stále více dostává i finančně a administrátorsky méně náročná varianta iSCSI struktury s 1 Gbit a 10 Gbit výkony.

Z hlediska rozhraní k diskům se nejčastěji využívá FC rozhraní pro aplikace vyžadující vysoký transakční výkon (databázové aplikace a elektronická pošta). Pro fileserverové a archivní aplikace nebo aplikace zálohování do disku se s úspěchem využívá SATA rozhraní na velkokapacitní ekonomické disky. Perspektivními datovými úložišti schopnými uspokojit rozmanité aplikační potřeby jsou systémy se SAS rozhraním na disky a možností do libovolné diskové pozice instalovat podle potřeby buď výkonný SAS disk, nebo kapacitní a ekonomický SATA disk.

Z hlediska stability a dostupnosti datového úložiště lze využívat systému snapshotů pro rychlou obnovu provozu narušených dat. Systém synchronního zrcadlení nebo asynchronní vzdálené replikace  datových úložišť zajišťuje zachování provozu i při výpadku celého datového úložiště provozované lokality v důsledku požáru nebo jiné živelné pohromy.