CZ  |  EN  |  SK  |  úvod webu |   mapa stránek | e-mail
logo Storyflex
design

Řešení a produkty · Podle typu řešení · Dostupnost aplikacíDostupnost aplikací

Pokud nastane kritická chyba na kritickém serveru nebo primárním diskovém poli, lze ztracená data obnovit ze záloh. To však může být časově náročný proces, přičemž na funkční aplikaci může být závislý tým lidí, celé oddělení nebo provoz, či dokonce celá společnost. Pokud není funkční stěžejní aplikace obchodní společnost nemůže prodávat, výrobní podnik nemůže vyrábět, na letišti nemohou přistávat letadla,….

Pro zamezení výpadku aplikace se typicky nasazují například následující řešení:

1. Clustery

Clustery se obvykle skládají ze dvou či více serverů (tzv. nódů) a sdíleného diskového pole. V případě výpadku primárního serveru přebírá jeho roli sekundární server a aplikace je po určité době výpadku znova funkční.
 
Výhody tohoto řešení:
 • lze použít standardní servery
 • poměrně levné řešení 
Nevýhody tohoto řešení:
 • restart aplikace z jednoho serveru na druhý může trvat i desítky minut
  proti výpadku jsou zabezpečeny servery, ne však sdílené diskové pole
 • pro každou aplikaci je nutno psát failover skripty
 • investice do (cluster) vzdělání administrátorů
 • softwarové licence je nutno pořizovat dvakrát, a to v Advanced či Enterprise verzi
 • složitost řešení zvyšuje riziko vnesení chyby obsluhy či konfigurace
  řešení jen v rámci jedné lokality (pro zabezpečení v rámci dvou lokalit je nutno uvažovat o druhém diskovém poli a tzv. Metro- nebo GEO-clusteru)
2. Redundantní ftServery společnosti Stratus

Jedná se o servery, v nichž jsou všechny komponenty zajištěny proti selhání. Nejen ventilátory, zdroje, síťové karty, ale i procesory, paměti, systémové sběrnice,…. Celý systém je navržen tak, aby při výpadku jakékoliv komponenty nedošlo k žádnému přerušení provozu aplikace a dostupnosti informací. Servery společnosti Stratus mají dostupnost 99.999%, což reprezentuje maximální dobu výpadku 5 minut ročně.

Výhody tohoto řešení:
 • při výpadku jakékoliv komponenty nedojde k žádnému omezení provozu
  nedojde ani ke ztrátě právě probíhající transakce
 • proti výpadku jsou zabezpečeny servery i sdílený diskový prostor
  není třeba psát failover skripty, ftServer se z hlediska správy jeví jako standardní server
 • není nutno specializované (cluster) školení administrátorů
  softwarová licence pro aplikaci se pořizuje jen na jeden server
  nejsou třeba licence ve verzi cluster
Nevýhody tohoto řešení:
 • nelze použít běžné servery, jedná se o specializovaný hardware, avšak certifikovaný pro všechny běžné OS
 • počáteční vyšší investice do hardware (ta se však snadno může vrátit díky podstatně nižším investicím do software a služeb)
 • řešení jen v rámci jedné lokality (pro zabezpečení v rámci dvou lokalit je nutno uvažovat o druhém systému nebo zahrnutí virtualizace)
3. Replikační software

Inteligentní replikační software umožňuje snadno vytvořit i z existujícího nejjednoduššího prostředí důmyslný zabezpečený systém. Každý server má svůj diskový prostor, který je na úrovni bytů replikován na prostor druhý. Replikovat lze i otevřené aplikace a to i v rámci WAN. Failover modul je umístněn na cílovém serveru a průběžně monitoruje jeho zdroje. V případě pádu tohoto serveru přebírá jména a IP adresy z havarovaného serveru a zavádí skripty, díky nimž restartuje potřebné aplikace.

Způsoby replikace:
 • ONE to ONE – data se replikují z jednoho serveru na druhý (replikace může být i obousměrná) 
 • MANY to ONE –data se replikují z více serverů na server jeden
 • MANY to MANY – data se replikují z více serverů na více serverů
Výhody tohoto řešení:
 • lze použít jakékoliv servery 
 • proti výpadku jsou zabezpečeny servery i diskový prostor
 • softwarová licence pro aplikaci se pořizuje jen na jeden server
 • řešení, které zajistí bezpečnost i v rámci více lokalit

Nevýhody tohoto řešení:
 • pro každou aplikaci je nutno psát failover skripty 
 • v některých případech může být software finančně náročný