CZ  |  EN  |  SK  |  úvod webu |   mapa stránek | e-mail
logo Storyflex
design

Řešení a produkty · Podle typu řešení · SAN infrastrukturaSAN infrastruktura

Nejdůležitější stránkou problematiky SAN je návrh topologie a infrastruktury Storage Area Network (SAN ).

V současných možnostech technologií dostupných na trhu, jde o rozsáhlý komplex techniky, která nám umožní vybudování SAN topologie. Vzákladním seznamu jednotlivých oblastí si můžete vybrat:
 • Fibre Channel kity
  Základní stavební kámen, kity jsou vhodné pro začínající a menší firmy začínající implementovat SAN infrastrukturu. Obsahem kitu je malý FC swicth, několik HBA adaptéru a propojovací optická kabeláž.

 • Fibre channell switche
  Rozsáhlé i malé sítě SAN infrastruktury potřebují centrální prvky řídící provoz, umožňující patřičné propojení jednotlivých technických celků, kontrolu provozu a patřičnou nástavbu administrace. Fibre channel switch je nejdůležitější centrální prvek a jeho volba sehrává prioritní volbu vimplementaci SAN infrastruktury.

 • Fibre channell adaptery
  Každý server či počítač , který připojujeme do SAN struktury má své specifické vlastnosti ( provozní operační system , běžící aplikace ). Dle těchto specifikací volíme adaptéry, kterými bude svět počítače spojen se světem SAN.

 • iSCSI inteligentní switche
  Nový technologický trend, který umožňuje nabízet a sdílet storage prvky přes TCP/IP síťovou vrstvu. V současné době se tato technologie rozvíjí všemi směry a proniká do všech platforem IT, využívající vysokou flexibilitu standardní vrstvy LAN,WAN.

 • iSCSI adaptery
  Specializované adaptéry, zaměřené na komunikaci siSCSI zařizeními.

 • Převodníky (bridge)
  Pokud chybí ve Vaší infrastruktuře nějaký propojný bod, možná zde naleznete řešení. Celá řada firem nechce vyhazovat starší ale funkční celky, a je pro ně velmi výhodné, tato zařízení implementovat do SAN infrastruktury. Celá řada různých specializovaných prvků umožňuje připojit také jiné fyzické komunikační vrstvy do SAN infrastruktury.