CZ  |  EN  |  SK  |  úvod webu |   mapa stránek | e-mail
logo Storyflex
design

Řešení a produkty · Podle typu řešení · ZálohováníZálohování

Dnes již všichni víme, že firemní data patří k nejcennějšímu bohatství většiny organizací a podniků. Bez nich, tedy správných podkladů, lze jen těžce řídit provoz, hodnotit efektivitu práce a definovat plány do budoucna. Rizik, která nás mohou potkat je mnoho, počínaje poruchou hardware, působení virů, či hackerů přes požár, či teroristický útok až po „hloupou“ lidskou chybu. Bohužel lidský faktor v dnešní uspěchané době hraje v tomto riziku nezanedbatelné procento. Asi se všichni shodneme na tom , že správné zabezpečení dat je nezbytnou součástí „životaschopnosti“ každé organizace.
 
V dnešní době, existuje řada osvědčených metod, jak řešit nejen bezpečnost dat, ale i bezpečnost chodu aplikací, tedy provozu výpočetních systémů. Naši specialisté mají letité zkušenosti s návrhem a realizací zálohovacích systémů pro různá prostředí. Jedná se o průmyslové podniky, bankovní sektor, státní instituce, univerzity,… Zálohovací systém je vždy navrhován „na míru“, tedy tak, aby přinesl co největší užitnou hodnotu. 

Co je vždy nutné zvážit? 
 • potřeby a požadavky na kapacitu ukládaných dat 
 • velikost časového okna pro zálohování 
 • požadavky na rychlost obnovy 
 • typy operačních systémů a aplikací 
 • existující hardware (servery, disková pole, LAN a SAN sítě)
Z hlediska bezpečnosti a rychlosti obnovy se v dnešní době nečastěji volí:
1) Dvoustupňový zálohovací systém

V tomto případě jsou data nejdříve zálohována na kapacitní diskové pole a následně duplikována na páskovou knihovnu. Díky prvotní záloze na diskové pole jsou data nejen velmi rychle zálohována, ale především je možno je velmi rychle obnovit. Někdy je tato metoda nazývána Disk-To-Disk-To-Tape (D2D2T). Výhod dvoustupňového zálohovacího systému je však celá řada. Mezi hlavní atributy uveďme: 
 • možnost paralelního zálohování několika serverů zároveň
 • možnost paralelního obnovy několika serverů zároveň
 • velice rychlá obnova dat (obnova z diskového prostoru začne probíhat okamžitě, data jsou NEARLINE, tedy okamžitě k dispozici, nejsou nutné operace typu LOAD/UNLOAD, MOUNT/UNMOUNT, SEEK,…)
 • velice rychlé vytváření duplikátů dat z diskového prostoru na fyzické pásky (při vytváření duplikátů z disku na pásku jsou data na pásce již zapisována v souvislém formátu a to plnou rychlostí páskové mechaniky, což umožňuje rychlou obnov u i z páskového zařízení)
 • pokročilý Media Management – na diskovém prostoru jsou uchovávána a tedy i na pásky přenášena pouze platná data (data, která jsou již expirovaná, nekompletní a abortovaná jsou z diskového prostoru automaticky vyjmuty)
 • vyšší bezpečnost ukládaných dat (data jsou ukládaná na diskový prostor a jsou zajištěna RAID 5, či RAID 6 technologií a i v případě výpadku až dvou disků zároveň jsou stále čitelná)
 • zajištění dat z pohledu Disaster Recovery (primární zálohovací diskové pole se umístí do jedné lokality a páskové knihovny s duplikovanými daty do druhé lokality, přičemž média po duplikaci lze odnášet do trezoru, tedy třetí lokality)
 • ekonomický upgrade diskového pole ( kapacitu diskového pole je možno po 2-3 letech ekonomicky zvýšit na několikanásobek pouhou výměnou SATA disků)
 
2) Zálohování po SAN síti

Pro zákazníky, kteří mají vybudovanou SAN (Storage Area NetWork) síť může být výhodné využít tuto vysoce průchodnou síť (dnes 4 GB/s = 400 MB/s) i pro zálohování dat. Zajímavých výkonnostních parametrů je dosahováno především u výkonných několika procesorových serverů, které spravují velké objemy dat (převážně databázové a poštovní servery). Zde se využívá velké průchodnosti moderních páskových mechanik (např.jedna LTO-3 mechanika dosahuje rychlosti až 160 MB/s). Není nutno v páskové knihovně dedikovanou páskovou mechaniku pro každý server. Mechaniky jsou dynamicky sdíleny mezi jednotlivými servery. Mechaniku má namapovánu vždy jen jeden server, po té co odzálohuje svá data, je mechanika uvolněna a automaticky si ji mapuje další server, který má požadavky na zálohování dat. Celý proces řídí inteligentní zálohovací software s patřičnými moduly pro zálohování v SAN.

3) Kombinované zálohování po SAN a LAN síti

Jedná se o metodu, kdy se využívají oba výše popsané způsoby zálohování. Procesorově a datově silné servery ze zálohují po průchodné SAN síti . Datově a výkonnostně slabší servery se zálohují po gigabitové LAN síti s využitím technologie Disk-To-Disk-To-Tape (D2D2T).