CZ  |  EN  |  SK  |  úvod webu |   mapa stránek | e-mail
logo Storyflex
design

Řešení a produkty · Podle typu řešení · Data managementData management

V dnešní uspěchané době rostou data geometrickou řadou. Jsou však data a data.

S některými se pracuje denně, s dalšími občas a nebudeme daleko od pravdy, když řekneme, že s většinou dat se pracuje jen výjmečně. Přesto však má každý byte svou hodnotu a měli bychom se postarat o jeho bezpečné uložení.

Zhlediska ukládání dat můžeme data dělit na:
  • ONLINE
  • NEARLINE
  • OFFLINE

Pokud řekneme, že data jsou ONLINE, znamená to, že s nimi chceme a můžeme okamžitě pracovat a to bez jakékoliv časové prodlevy. Takovýmto souborům obvykle věnujeme největší pozornost a investujeme do co nejrychlejšího a nejbezpečnějšího datového úložiště, typicky centrální diskové pole s Fibre Channel či SAS disky.

NEARLINE data nepoužíváme každý den. Pokud je však potřebujeme, chceme snimi pracovat „as soon as possible“, resp. malou chvilku v řádech jednotek až desítek sekund vydržíme, ale pak už musí být přístupná. Pro tyto účely lze použít disková pole se SATA disky, či v kombinaci s migračním softwarem zařízení certifikovaná pro dlouhodobou archivaci dat, jako např. optické UDO jukeboxy či páskové WORM knihovny. Migrační systém funguje tak, že při požadavku na NEARLINE data inteligentní migrační software zajistí automatický dočasný přesun dat ze sekundárního (pomalejšího) NEARLINE úložiště na primární výkonný diskový prostor. V další variantě mohou být data inicializována přímo z NEARLINE úložiště.

Jak již název vypovídá, OFFLINE data jsou data, která nejsou k dispozici. Data jsou uložena na vyjímatelném médiu (disk, DVD/CD, páska, UDO médium, ..) mimo serverový prostor. V případě požadavku na tyto data je proto nutný lidský faktor. Systém funguje tak, že při požadavku na OFFLINE data nám inteligentní migrační software oznámí požadavek na konkrétní médium s určitým označením a lokací, kde se médium nachází. Obsluha po té jen přinese a vloží médium (nejčastěji do MAIL slotu NEARLINE úložiště). Migrační software zajistí automatický import média a dočasný přesun dat ze sekundárního NEARLINE úložiště na primární výkonný diskový systém, či načte data přímo z NEARLINE úložiště.
 
Podstatou kvalitního data managementu je univerzální přístup k datům. Klasifikací dat ušetříme finanční prostředky, zlepšíme jejich organizaci a zvýšíme výkon primárních systémů.