CZ  |  EN  |  SK  |  úvod webu |   mapa stránek | e-mail
logo Storyflex
design

Řešení a produkty · Podle typu řešení · Dostupnost aplikací · Clustery nad DB a OSClustery

Clustery se obvykle skládají ze dvou či více serverů (tzv. nódů) a sdíleného diskového pole. V případě výpadku primárního serveru přebírá jeho roli sekundární server a aplikace je po určité době výpadku znova funkční.
 
Výhody tohoto řešení:
  • lze použít standardní servery
  • poměrně levné řešení
 
Nevýhody tohoto řešení:
  • restart aplikace z jednoho serveru na druhý může trvat i desítky minut
  • proti výpadku jsou zabezpečeny servery, ne však sdílené diskové pole
  • pro každou aplikaci je nutno psát failover skripty
  • i nvestice do (cluster) vzdělání administrátorů
  • softwarové licence je nutno pořizovat DVAKRÁT
  • softwarové licence musí být v Advanced či Enterprise verzi
  • řešení jen v rámci jedné lokality (pro zabezpečení v rámci dvou lokalit je nutno uvažovat o druhém diskovém poli a tzv. Metro- nebo GEO-clusteru)