CZ  |  EN  |  SK  |  úvod webu |   mapa stránek | e-mail
logo Storyflex
design

Řešení a produkty · Podle typu řešení · Dostupnost aplikací · Stratus řešeníftServer 2400
Výrobce:  Stratus


Proč zvolit právě technologii ftServer z nabídky Stratus? ftServer je založena na " fault-tolerant" technologii, která je v mnoha směrech výhodnější nežli např. "clustering".

Clustering je způsob jak spojit do logické jednotky dva a více počítačů, které v případě výpadku hlavního počítače přebírají jeho funkci. To ale znamená mít fyzicky dva a více počítačů, na nich mít nainstalován a nakonfigurován stejný systém a to vše stále udržovat vůči sobě naprosto identické. Náklady na pořízení, správu a údržbu jsou nemalé přičemž cluster neumožňuje nepřetržitý běh aplikace při poruše některé z komponent.

Fault-tolerant technologie je známa již dlouho, nicméně patřila do oblasti tzv.high computing.

Hardware je koncipován tak, aby byl minimalizován počet neplánovaných i plánovaných odstávek systému. Dle požadavku na dostupnost serveru jsou jeho komponenty buď zdvojeny, nebo ztrojeny. Při výpadku komponenty nedochází k přerušení běhu aplikace ani ke ztrátě transakcí a výměna vadných komponent probíhá za plného provozu serveru.

Servery Stratus se chovají ve vztahu k operačnímu systému a aplikacím jako běžný server, není tedy zapotřebí žádných úprav aplikací jako tomu je například u clusterů. Rovněž z licenčního hlediska tedy může docházet k významným úsporám.

V případě maximálních požadavků na dostupnost mohou být na servery aplikovány standardní nástroje disaster recovery a umístění ve více lokalitách, čímž se míra dostupnosti ještě povýší.

Hardware je konstruován s následujícími ohledy:

  • nepřetržitá dostupnost
  • jednoduchost provozu a správy
  • úspora nákladů a finanční výhodnost

Fault tolerant servery jsou k dispozici v několika řadách dle zaměření, přičemž každá řada zahrnuje modely, které jsou rozčleněny dle požadavků na výkon, dostupnost a škálovatelnost.

Vlastnosti modelu ftServer 2400:

Processor : Intel Xeon 3.2 GHz
Cache : 1MB iL2
Sběrnice : 800MHz
Min/Max paměti : 1GB/4GB DDR2
PCI-X sloty : 2x64/100
Podpora SATA disků : 160GB, 400GB (7200 ot.) / 74GB (10 000 ot.)
Počet pozic : 6
S expanzním setem : 12 (pouze Windows)
 
Počet I/O
10/100/1000 Ethernet : 2
VGA : 1
Serial port : 2
USB port : 3
 
Operační systém : Red Hat Enterprise Linux AS 4 EM64T (64-bit) nebo Windows Server 2003 Enterprise Edition


  zpět