CZ  |  EN  |  SK  |  úvod webu |   mapa stránek | e-mail
logo Storyflex
design

BCM a ITSCM · Základní informacePřipravenost jako předpoklad úspěchu

V kritických situacích je klíčovým faktorem schopnost činit ta správná rozhodnutí a dostat hrozby, kterým společnosti a jejich klíčové procesy čelí , co nejdříve pod kontrolu.

V okamžiku havárie je největším nepřítelem postižené společnosti čas, který proti ní neustále pracuje. Ztracený čas se promítá do nespokojenosti zákazníků, ztráty obratu, poškození jména společnosti…
 
Odpovědí na požadavek schopnost reagovat na neočekávané události přináší metody kontinuity jako:

  • Business Continuity Management (BCM)
  • IT Service Continuity Management (ITSCM)

BCM

obrazek4100pomocny
je manažerská disciplína, která se zaměřuje na identifikaci potenciálních dopadů, jež organizaci po havárii hrozí, a která vytváří rámec pro zajištění určité míry odolnosti a schopnosti reagovat na neočekávané události a tím chránit nejen klíčové procesy organizace, ale i její globální zájmy, jakými může být třeba hodnota akcií na trhu.
 
Zmíněný rámec může být vztáhnut na všechny procesy a oblasti v organizaci, nebo jen na ty naprosto klíčové, jako jsou například informační technologie
 

ITSCM

obrazek4101pomocny
někdy označovaný také jako Disaster Recovery Planning, se soustředí na technologickou prevenci a případnou obnovu po havárii v oblasti ICT. S využitím připravených postupů a vhodných technologií jsme schopni v předem definovaném čase obnovit základní funkce našich informačních systémů, s určenou prioritou obnovy jednotlivých funkcí a komponent IS. Tuto část lze plánovat a dokumentovat s využitím nástrojů, zajišťujících graficky přehledný a vždy aktuální plán obnovy, včetně konkrétních scénářů, seznam jednotlivých kroků a jejich předpokládaného trvání.
 
Odpovídající implementace BCM nebo ITSCM může pro společnost znamenat rozdíl mezi přežitím nebo úplným selháním při přírodních katastrofách, technologických selháních nebo třeba výpadku klíčových dodavatelů.

Máte-li zájem o naše služby, kontaktujte nás prosím.