CZ  |  EN  |  SK  |  úvod webu |   mapa stránek | e-mail
logo Storyflex
design

BCM a ITSCM · DotazníkDotazník „Jak je pro Vás problematika BCM nebo ITSCM aktuální?“

Následující dotazy Vám pomohou odpovědět na otázku, jak je pro Vás problematika BCM nebo ITSCM aktuální.

1, Chceme chránit naše zaměstnance, dodavatelsko-odběratelské vztahy, existenčně důležité data a záznamy.

2, Existují jiné důvody, proč bychom se měli problematikou BCM a ITSCM zabývat.

3, Známe své klíčové procesy i zdroje a jejich hodnotu pro společnost.

4, Jsme si vědomi toho, že existují rizika, ale nejsme schopni je pojmenovat.

5, Jsme schopni rizika pojmenovat, ale nejsme schopni je a jejich případné dopady ohodnotit.

6, Známe rizika i jejich dopady, ale neumíme k rizikům zaujmout relevantní postoj či opatření.

7, Máme některé havarijní plány či dokumentaci, ale nejsou aktuální nebo nejsou ověřeny a otestovány.

8, Máme některé havarijní plány či dokumentaci, ale jejich údržba a aktualizace je složitá a náročná.

9, Máme aktuální havarijní plány, ale není vybudována patřičná akceschopná organizační struktura pro jejich realizaci v případě havárie.

10, Jsme připraveni obsluhovat zákazníky i v případě, kdy jsou standardní firemní procesy narušeny.

Máte-li zájem o naše služby, kontaktujte nás prosím.