CZ  |  EN  |  SK  |  úvod webu |   mapa stránek | e-mail
logo Storyflex
design

Řešení a produkty · Podle typu řešení · Archivace · Analýza Exchange serveruAnalýza stavu Exchange serveru

Pro názornější pohled na výhody archivace poštovního serveru nabízíme provedení komplexní analýzy Exchange serveru a pohled na data před a po archivaci.

Databáze Exchange serveru obsahují semistrukturovaná data. Největším problémem je to, že cca 80% dat má nízkou četnost přístupů. Tato data jsou uložena společně saktivními záznamy na stejném úložišti. Jejich objem zpomaluje samotný běh poštovního serveru, má za následek nutnost zavádění limitů a kvót. Neméně podstatným problémem je i zálohování. Tato neměnná data se neustále dokola zálohují.

Cílem této analýzy je poskytnout agregovaný pohled na celé datové spektrum, které se nachází vExchange serveru a navrhnout vhodný způsob archivace. Součástí výstupu je obraz dat před archivací (současný stav) a po archivaci.

Graficky jsou zobrazeny datové oblasti, které zabírá přijatá, odeslaná a smazaná pošta. Z toho jde velmi snadno určit, kolik úspor by znamenalo jen vysypání košů.

Kompletní zpráva o časovém rozložení dat na Exchange serveru bývá často velmi překvapující.