CZ  |  EN  |  SK  |  úvod webu |   mapa stránek | e-mail
logo Storyflex
design

Služby · Monitorovací systémMonitorovací systém

Monitorovací systém představuje nástroj pro řízení, správu a monitoring rozsáhlých zařízení na sítích LAN a WAN. Je navržen jako hierarchický systém klient-server, s ohledem na možné problémy na přenosových trase mezi servery a klienty. Vlastní komunikační protokol SDP – Secure Delivery Protocol, zajišťující přenos dat mezi klienty a servery je schopen pracovat na linkách až s 95% chybovostí, a přenášená data jsou zabezpečena silným šifrováním s digitálním podpisem.

Monitorovací systém pomáhá maximalizovat využití stávajících investic do IT infrastruktury a optimalizuje úroveň servisních služeb nepřetržitým sledováním stavu sítě a prvků systémové infrastruktury. Inovativní způsob řešení komunikace a bezpečnosti systému umožňuje držet vysokou míru provozní spolehlivosti prostředí rozsáhlých sítí s výrazně nižším úsilím technických pracovníků.

Managementu organizací přináší centralizovaný, ucelený a měřitelný pohled nejen na stav sítě, ale komplexní ICT infrastruktury.

Nasazení monitorovacího systému výrazně zvyšuje efektivitu správy rozsáhlých sítí.
Popis funkce
Jednotlivá zařízení a služby jsou sledovány prostřednictvím klientů, umístěných v jednotlivých lokalitách. Získaná data jsou předávána nadřazeným serverům, jenž získaná data ukládají do DB a interpretují je dle modelu sítě. Přístup k datům je prostřednictvím interaktivního www rozhraní s plnou definicí oprávnění, umožňující různé pohledy na  sledovanou síť, jednotlivá zařízení a služby.
Klienti i servery jsou vybaveny uživatelsky definovaným systémem MTA (message transport systém), umožňující okamžité předávání událostí libovolným systémem (GSM, email, HTTPs, HelpDesk …).
  
 
Základní funkce:
 • monitoring kvality služeb (např. Oracle, SMTP, zátěž procesoru…)
 • WWW rozhraní pro sledování a nastavení služeb s přístupem přes HTTPS protokol
 • statistické funkce u vybraných služeb (využítí paměti, zátež procesoru, přenesené pakety...) s prognózou do budoucnosti
 • úplný audit stavu sledovaných služeb a zařízení v čase
 • "vertikální a horizontální" rozvoj stavu služeb s definicí závislostí (např. definice závislosti služby na službě, dodatečné testy prováděné pouze v případě nedostupnosti některé služby... - umožňuje určit přesnou příčinu selhání služby či zařízení) s detekcí smyček
 • definice časových oken pro notifikace a sledování služeb, možnost vypnutí sledování dané služby, časově odložené sledování, ...
 • klient-server architektura - hierarchický systém server - klient s definicí stratum úrovní, přičemž jeden klient je schopen sledovat služby až na 20 zařízeních. Klient přenáší pouze změny - minimální nároky na přenosovou trasu - dohled je tedy možno provozovat i přes pomalé linky bez zavlečení chyb v důsledku pomalých odezev. Je možná práce v režimu [server] - [server] - ... - [klienti] s úplnou definicí oprávnění, klient může pracovat i ve standalone režimu, případně kombinovaném klient - server
 • otevřená architektura – umožňuje dle potřeby dopsat další pluginy pro sledování nestandardních či atypických služeb, doplnit nestandardní MTA, případně dopsat moduly pro konfiguraci potřebných zařízení na síti. Tato možnost je k dispozici bez nutnosti zakoupení jakéhokoliv DEVELOPER SW.
 • plně zabezpečený komunikační protokol se silným šifrováním a digitálním podpisem každého paketu, schopný bezchybného přenosu na linkách s až 95% chybovostí
 • mechanismus notifikací s možností zjištění příčiny výpadku
 • v případě nedostupnosti serverů může klient zasílat notifikace prostřednictvím uživatelsky definovaného MTA (např. GSM brána)