mapa stránek | e-mail
Místo konání konference

První den - čtvrtek 2.října 2008
Ráno se účastníci konference ubytovali v hotelích Prestige****, N ***, HappyStar***, ITVV*** v královském městě Znojmo a blízkém okolí. Po ubytování následoval přesun autobusy z jednotlivých hotelů do Louckého kláštera, kde se konala odborná i zábavná část konference.
  
Druhý den - pátek 3.října 2008 
Tento den je zcela v odpočinkovém golfovém duchu - a to jak pro golfisty, tak i pro negolfisty - Golf Club Telč.
Kontakt:
GOLF CLUB TELČ
Vanov 21
588 56 Telč
e-mail: sekretariatgolf-telc.cz
tel.: +420 724 322 763
 
Storage Vision 2008
Hotel Prestige **** Znojmo, Loucký klášter Znojmo, Golf Club Telč