CZ  |  EN  |  SK  |  úvod webu |   mapa stránek | e-mail
logo Storyflex
design

O společnosti · Firemní profilHlavním předmětem činnosti naší společnosti je dodávka a implementace softwarového a hardwarového vybavení určeného pro zálohování dat a systémů, pro ukládání a migraci dat v prostředí širokého spektra platforem, včetně poskytování s tím souvisejících servisních služeb.
 
Přednosti řešení dodávaných společností Proact Czech Republic spočívají především v hluboké znalosti dané problematiky, vynikající prodejní a technické podpoře ze strany společnosti a schopnosti technických pracovníků flexibilně reagovat na požadavky klientů. 
 
Společnost Proact Czech Republic úzce spolupracuje s řadou velkých výrobců a dodavatelů z oblasti IT, zvláště pak storage technologií jak v zahraničí, tak na domácím trhu. Touto cestou si mimo jiné vytváří neustálý přístup k novinkám, což je v tak dynamickém oboru jako jsou informační technologie naprostou nezbytností. Tento krok představuje přímou vazbu na vývoj a výrobu a je jedním z výchozích předpokladů pro schopnost společnosti řešit a dodávat široké spektrum nejnovějších produktů a sofistikovaných řešení.
 
Naší snahou je udržovat vysokou úroveň kvality poskytovaných služeb, srovnatelnou s úrovní předních poskytovatelů služeb v tomto úzce specifikovaném oboru v nejvyspělejších zemích světa.

Pracovní team společnosti se neustále rozšiřuje.
 
Nové spolupracovníky nacházíme nejen mezi renomovanými IT experty, ale také v řadách absolventů technicky zaměřených vysokých škol a univerzit.
Velmi dobře si uvědomujeme, že bez kvalitního týmu bychom nikdy nemohli dosáhnout výborných výsledků.
 
Proto společnost Proact Czech Republic soustavně investuje do dalšího vzdělávání svých zaměstnanců.
 
S kvalitními znalostmi a schopnostmi našich odborných pracovníků se můžete setkat při analýze problémů, návrzích a implementacích řešení či zákaznické podpoře.